Konkurs Polski Cement w Architekturze / 2010

Wydobyć jak najwięcej z najuczciwszego materiału

Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz − autorzy projektu budynku Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Studio Architektoniczne Wojciech Obtułowicz i Partnerzy – projektanci Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie – to zwycięzcy XIV edycji Konkursu Polski Cement W Architekturze. − Potrafimy wydobyć z tego najuczciwszego materiału, jakim jest beton, coraz więcej. Efekt pracy z betonem, po zdjęciu szalunków, nawet dla osób znających technologię jest miłym zaskoczeniem – mówił prof. Stefan Kuryłowicz, przewodniczący jury.


 

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach

Konkurs „Polski Cement w Architekturze” jest organizowany od 1997 roku przez Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie (obiekty budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, obiekty inżynierskie). Cel ten realizuje się poprzez coroczny wybór najlepszych realizacji wykonanych z użyciem żelbetu.

W konkursie „Polski Cement w Architekturze” architekci otrzymują nagrody pieniężne (pula nagród sięga 40 tysięcy złotych), dyplomy i pamiątkowe statuetki – Gruszki.

Dyplomy z gratulacjami otrzymują również inwestorzy nagrodzonych i zrealizowanych obiektów.

Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu odbyło się 11 grudnia 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.

Czeki i Gruszki wręczali laureatom konkursu Leonard Palka – przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, prof. Jan Deja – dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz Jerzy Grochulski – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich.

− W tym roku obchodzimy nie tylko 20-lecie naszego stowarzyszenia, ale także jubileusz 15-lecia współpracy z SARP. To 15 lat przekonywania i architektów, i inwestorów do stosowania tak pięknego materiału jakim, jest beton – mówił przewodniczący Leonard Palka.

Prezes SARP Jerzy Grochulski zwrócił uwagę na fakt, iż przez kilkanaście lat współpracy stowarzyszeń i organizacji konkursu Polski Cement w Architekturze udało się przełamać złą historię postrzegania betonu i wykreować go na tworzywo architektoniczne, które może być piękne.

Na rozstrzygnięciu konkursu obecny był minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP.

Jury XIV edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze” pracowało pod przewodnictwem prof. Stefana Kuryłowicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich. W skład jury weszli także prof. Jan Deja − dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, arch. Stanisław Deńko − SARP Kraków, arch. Zbigniew Reszka − SARP Wybrzeże oraz arch. Jacek Syropolski − SARP Warszawa.

Jury obradowało 26 listopada 2010 roku. Jako kryterium oceny przyjęło zastosowanie betonu jako wiodącego środka dla kształtowania wyrazu architektonicznego zgłoszonych do konkursu obiektów.

Jury po dyskusji postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody (po 10 tysięcy zł), trzy wyróżnienia (po 5 tys. zł) oraz nagrodę specjalną Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego (5 tys. zł).

 

Wyzwaniem była funkcjonalność

Nagrodę przyznano dla zespołu z pracowni Archistudio Studniarek + Pilinkiewicz za projekt i realizację budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ulicy Francuskiej 38. Budynek projektował zespół w składzie: arch. Tomasz Studniarek, arch. Małgorzata Pilinkiewicz.

Uzasadnienie: Jury uznało, iż w tym obiekcie wykorzystano pełny wachlarz możliwości, jakie dają współczesne dostępne technologie betonu i jego kształtowania. Jednocześnie jury docenia zaangażowanie zespołu projektowego, który był zdolny do wyegzekwowania właściwej jakości robót betonowych.

Tomasz Studniarek: − Głównym wyzwaniem, które sobie postawiliśmy w tym obiekcie, była jego funkcjonalność. To największy obiekt w Polsce, jeżeli chodzi o ilość sal rozpraw, których jest 54. Dlatego dobre skomunikowanie i dobra orientacja w tym budynku mają podstawowe znaczenie. To pierwszy obiekt w Polsce, w którym komunikacja sędziów została oddzielona od komunikacji publiczności. Są osobne klatki schodowe i osobne windy prowadzące do sal rozpraw. Beton jest tam wszechobecny. Nie tylko tworzy fasadę zewnętrzną, ale także wnętrza, posadzki, schody. Zastosowanie surowego betonu było nie tylko decyzją estetyczną, ale także ekonomiczną. Dużym wyzwaniem jest zbudować taki obiekt za stosunkowo niewielkie środki. Zaletą tego budynku jest to, że jest surowy i oszczędny w gospodarowaniu materiałem.

 

Arch. Tomasz Studniarek odbiera nagrodę i czek na 10 tys. zł. Od prawej: Leonard Palka – przewodniczący SPC, Jerzy Grochulski – prezes SARP, Jan Deja – dyrektor biura SPC, arch. Zbigniew Reszka – juror, Zbigniew Pilch – szef marketingu SPC, arch. Stefan Kuryłowicz – przewodniczący jury konkursu Polski Cement w Architekturze

Arch. Tomasz Studniarek odbiera nagrodę i czek na 10 tys. zł. Od prawej: Leonard Palka – przewodniczący SPC, Jerzy Grochulski – prezes SARP, Jan Deja – dyrektor biura SPC, arch. Zbigniew Reszka – juror, Zbigniew Pilch – szef marketingu SPC, arch. Stefan Kuryłowicz – przewodniczący jury konkursu Polski Cement w Architekturze

Beton decydował o wyrazie architektury

Nagrodę przyznano także dla zespołu z pracowni Studio Architektoniczne Wojciech Obtułowicz i Partnerzy, za projekt i realizację Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie.

Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie

Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie

Nagrodę otrzymał zespół w składzie: generalny projektant arch. Wojciech Obtułowicz

projektanci: arch. Wojciech Obtułowicz, arch. Łukasz Kępski, arch. Grzegorz Lechowicz, arch. Paweł Groch, arch. Piotr Wysogląd, arch. Małgorzata Mondalska-Duma, arch. Sylwia Kasprzyk, arch. Monika Kosoń

Inwestorem obiektu jest Zarząd Gospodarki Komunalnej w Krakowie, a generalnym wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków”.

Uzasadnienie: Jury przyznało nagrodę z uznaniem dla faktu, że beton jest w tym projekcie jedynym materiałem decydującym o wyrazie architektury zewnętrznej obiektu, jak również kształtuje charakter detali i jego wnętrza.

Sebastian Skrzyczyński z pracowni Wojciech Obtułowicz i Partnerzy: − Młodzieżowe Centrum Sportu funkcjonuje już od roku i służy młodzieży nie tylko z Nowej Huty. Powstało na terenach sportowych. Obiekt dobrze wpisał się w przestrzeń zarówno sąsiedniego stadionu Hutnika jak i opactwa cystersów. Surowy beton jest głównym materiałem wykończeniowym wnętrza i elewacji budynku.

 

Za kreowanie różnych nastrojów wnętrza

Wyróżnienie konkursowe otrzymała pracownia Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o. z Lublina za Centrum Chopinowskie przy ul. Tamka 43 w Warszawie.

Zespół autorski w składzie: autor arch. Bolesław Stelmach, współautorzy: Marek Zarzeczny, Zbigniew Wypych, Rafał Szmigielski, Sławomir Kłos

Inwestor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

Wykonawca: Polimex Mostostal, Lublin, realizacja 2007- 2009

Uzasadnienie:Jury przyznało wyróżnienie w uznaniu zastosowania różnorodnych technologii betonu we wnętrzach budynku dla kreowania różnych nastrojów wnętrza.

Tuż po rozstrzygnięciu konkursu „Polski Cement w Architekturze” Bolesław Stelmach otrzymał Nagrodę Honorową SARP. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i najczęściej stanowi wyróżnienie za całokształt działalności twórczej.

Centrum Chopinowskie w Warszawie

Centrum Chopinowskie w Warszawie

 

Duże walory małego obiektu

Kolejne wyróżnienie otrzymała Pracownia NXD Architekci Krzysztof Zalewski z Gliwic za „pawilon wejściowy wraz z dźwigiem osobowym dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ulica Zimnej Wody 8, Gliwice”.

Zespół autorski w składzie: Krzysztof Zalewski, Grzegorz Ziębik

Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, Gliwice

Wykonawca: Konsorcjum firm: Frma Handlowo-Usługowa Toni-Tech Toni Paleczny, Gliwice, Dźwig-Serwis Janusz Bachran, Szczyrk, realizacja 2009

Uzasadnienie: Jury jest pełne uznania dla determinacji projektantów, którzy dla obiektu o tak nikłej skali i tak nieeksponowanej lokalizacji potrafili wykreować obiekt o tak wysokich walorach architektonicznych, którego wyraz został podkreślony umiejętnością zastosowania technologii betonu.

Krzysztof Zalewski: − Do każdego projektu, niezależnie do skali, podchodzimy z takim samym zapałem i uwagą. Mimo niewielkiego budżetu, jakim dysponowaliśmy, staraliśmy się dopracować projekt w szczegółach. Pawilon wejściowy to rozbudowany przedsionek, który został dostawiony do ogromnego zabytkowego gmachu. Naszym celem było skontrastowanie przedsionka z budynkiem i zaprzeczenie jego tradycyjnej strukturze, rytmowi, tektonice, podziałom horyzontalnym i wertykalnym. To osiągnęliśmy, posługując się bardzo lapidarnymi środkami – betonem i szkłem. Staraliśmy się wydobyć walory betonu i stał się on głównym materiałem decydującym o estetyce obiektu.

Pawilon wejściowy wraz z dźwigiem osobowym dla niepełnosprawnych w Gliwicach

Pawilon wejściowy wraz z dźwigiem osobowym dla niepełnosprawnych w Gliwicach

 

Dialog między XX a XXI wiekiem

Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie

za Dom Handlowy Renoma, ulica Świdnicka 40, Wrocław

Zespół autorski architektura: Juliusz Erdman, Marta Firganek, Zbigniew Maćków – główny projektant, Paweł Kirschke, Marek Kotowski, Piotr Krynicki, Piotr Wilk – architekt prowadzący, Piotr Zybura

współpraca: Jacek Brzezowski, Agnieszka Gilarska, Michał Hawrylak, Radosław Jodkowski, Katarzyna Korsak, Marcin Macuta, Adam Markuszewski, Marta Mnich, Piotr Sulisz, Marcin Witaszek, Bartek Zięba

inwestor: Centrum Development, Warszawa

generalny wykonawca: Warbud SA realizacja 2006-2009

Uzasadnienie: Jury przyznało wyróżnienie w uznaniu dla umiejętności wykorzystania najnowocześniejszych technologii kształtowania fibrobetonu, które z powodzeniem wykorzystano w projekcie.

Zbigniew Maćków: − Ku mojemu zaskoczeniu wrocławianie bardzo pozytywnie oceniają nagrodzony obiekt. Zaskoczenie bierze się stąd, że zwykle obiekty wyróżnione przez profesjonalne gremia nie znajdują uznania w oczach zwykłych obywateli. Tym razem jest inaczej. To nas bardzo cieszy, gdyż architektura jest przede wszystkim dla ludzi, a nie tylko dla architektów.

 

Dom Handlowy Renoma, Wrocław

Dom Handlowy Renoma, Wrocław

Charakterystyczną cechą budynku jest ściana zewnętrzna, która wygina się krzywiznowo. Celowo sięgnęliśmy po taki efekt, by uzyskać pewną redukcję skali, którą, po pierwsze, wymuszały na nas zapisy planu miejscowego, a po drugie, obserwacja urbanistyczna. Budynek otwiera się na ulicę, która ma dużo mniejszą skalę, i musi się do niej dostosować. Stąd zabiegi gięcia czy pochylania ścian. Do tych zabiegów znakomicie nadał się beton, zarówno jako materiał konstrukcyjny jak i architektoniczny − jako okładzina. W „Renomie” zastosowaliśmy tam fibre C − płyty betonowe zbrojone włóknem szklanym. To absolutnie materiał XXI wieku. Płyty mają grubość 11 mm – czyli palca. Ich największą zaletą jest to, że można je dowolnie wyginać, kształtować i cechują się kilkudziesięcioletnią trwałością. Co równie ważne, płyty mają określoną fakturę korespondującą ze starą elewacją Wertheima, pochodzącą z lat 30. XX wieku. Tak więc dzięki betonowi w „Renomie” udało nam się nawiązać dialog między XX i XXI wiekiem.

Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce została przyznana dla zespołu z pracowni Studio Architektoniczne Wojciech Obtułowicz i Partnerzy za projekt i realizację Młodzieżowego Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie.

Nagrodę specjalną wręczał dr Zdzisław Kohutek, dyrektor biura SPBTwP, który pogratulował nagrodzonym oraz podziękował Stowarzyszeniu Architektów Polskich i Stowarzyszeniu Producentów Cementu za włączenie do konkursu nagrody fundowanej przez producentów betonu.

Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie

Młodzieżowe Centrum Sportu i Edukacji w Nowej Hucie

 

Piotr Piestrzyński

 

Galeria Zdjęć