Konkurs Polski Cement w Architekturze / 2003

Odkrywcy drugiej duszy

– Beton sprawdził się zarówno jako beton architektoniczny, jak i konstrukcyjny. Dzięki niemu udało się stworzyć budynek o bardzo wysokim standardzie – mówił odbierając I Nagrodę w VII edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze” Stefan Kuryłowicz, absolutny bohater uroczystego wręczenia nagród podczas walnego zjazdu Stowarzyszenia Architektów Polskich, który 24 października br. rozpoczął się przy ul. Foksal w Warszawie. Stefan Kuryłowicz został także laureatem tegorocznej, prestiżowej Nagrody Honorowej SARP oraz zdobył jedną z dwóch równorzędnych nagród za Budynek Roku.


 

Za zręcznie zrealizowane twórcze poszukiwanie odpowiedniości formy i funkcji, za konsekwentnie przeprowadzony zamysł stworzenia budynku technologicznego z wykorzystaniem betonu jako materiału konstrukcyjnego i tworzywa architektonicznego w budynku biurowo-magazynowym firmy REPROGRAF w Warszawie – architekt Stefan Kuryłowicz z zespołem zdobył I Nagrodę VII edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”. Rozdanie nagród odbyło się 24 października w siedzibie współorganizatora konkursu, Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal w Warszawie, w trakcie walnego zjazdu delegatów SARP.

Już po raz siódmy odbył się organizowany przez spółkę Polski Cement i SARP konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej „Polski Cement w Architekturze”. Jego celem jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Corocznie wybierane są najlepsze realizacje, przekazane do użytku do końca roku poprzedzającego daną edycję konkursu. Do udziału w konkursie zgłaszane są obiekty budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynierskiego. Tegoroczna ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień miała wyjątkową oprawę, gdyż ogłoszenie wyników odbyło się przy okazji walnego zjazdu delegatów SARP oraz obchodów 125-lecia Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Z I nagrody w konkursie „Polski Cement w Architekturze” Stefan Kuryłowicz (z lewej) cieszył się razem z inwestorem nagrodzonego obiektu, Jarosławem Stradowskim, prezesem firmy Reprograf

Z I nagrody w konkursie „Polski Cement w Architekturze” Stefan Kuryłowicz (z lewej) cieszył się razem z inwestorem nagrodzonego obiektu, Jarosławem Stradowskim, prezesem firmy Reprograf

Pula nagród tej edycji wynosiła 40 tysięcy złotych.

 

SZEŚĆ PRAC Z 21 NADESŁANYCH

W tym roku na konkurs „Polski Cement w Architekturze” wpłynęło 21 prac, które zostały zrealizowane z użyciem technologii żelbetowej, wykonane i oddane do użytku do końca 2002 roku.

Oceniał je Sąd Konkursowy w składzie:
– Kazimierz Ferenc – przewodniczący (wiceprezes SARP)
– Dariusz Kozłowski – członek sądu (SARP Kraków)
– Piotr Średniawa – członek sądu (SARP Katowice)
– Rafał Szczepański – członek sądu (SARP Warszawa)
– Jan Deja – członek sądu (prezes Polski Cement Sp. z o. o.).

Po pierwszej weryfikacji i selekcji, z 21 prac wybrano sześć. Spośród wyselekcjonowanych sześciu prac sąd obradujący w dniach 9-10 października przyznał dwie nagrody i trzy wyróżnienia. Szósta praca otrzymała nagrodę specjalną ufundowaną przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego.

Budynek biurowo-magazynowy firmy REPROGRAF w Warszawie

Budynek biurowo-magazynowy firmy REPROGRAF w Warszawie

 

I NAGRODA

Budynek biurowo-magazynowy firmy REPROGRAF w Warszawie. Zespół autorski: arch. Stefan Kuryłowicz, arch. Tomasz Gientka, arch. Marcin Goncikowski.

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: pierwszą nagrodę przyznano za zręcznie zrealizowane twórcze poszukiwanie odpowiedniości formy i funkcji, za konsekwentnie przeprowadzony zamysł stworzenia budynku technologicznego z wykorzystaniem betonu jako materiału konstrukcyjnego i tworzywa architektonicznego, z udaną próbą zastosowania betonowych elementów powtarzalnych o charakterze dekoracyjnym.

Zdobywcy I nagrody otrzymali pamiątkową Gruszkę „Polskiego Cementu”, dyplomy oraz czek na 15 tysięcy złotych. Dyplom odebrał również przedstawiciel inwestora obiektu Jarosław Stradowski, prezes firmy Reprograf.

 

II NAGRODA

Architekci: Paweł Handschuh, Piotr A. Chlebowski i Paweł Kobryński oraz ich współpracownicy zdobyli II nagrodę w konkursie „Polski Cement w Architekturze”

Architekci: Paweł Handschuh, Piotr A. Chlebowski i Paweł Kobryński oraz ich współpracownicy zdobyli II nagrodę w konkursie „Polski Cement w Architekturze”

Obiekt Kompanii Piwowarskiej SA – Centrum Wycieczkowe „świat Lecha” w Poznaniu. Zespół autorski autorzy – arch. Paweł Handschuh, arch. Piotr A. Chlebowski, arch. Paweł Kobryński. Współpraca: arch. Wojciech Krawczuk. Architektura wnętrz: arch. wnętrz Eugeniusz Matejko, arch. wnętrz Józef Jurek, arch. wnętrz Piotr Szwiec. Konstrukcja: inż. Artur Sokołowski, inż. Krzysztof Marciniak

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: drugą nagrodę przyznano za wysoką jakość rozwiązania architektonicznego zrealizowanego obiektu. Konsekwentne zestawienie „industrialnych” materiałów wykończeniowych z dużymi płaszczyznami betonu architektonicznego, zarówno na fasadach, jak i we wnętrzu, kreuje właściwy i interesujący wyraz obiektu stanowiącego „wizytówkę” współczesnej firmy produkcyjnej.

Centrum Wycieczkowe „świat Lecha” w Poznaniu

Centrum Wycieczkowe „świat Lecha”
w Poznaniu

Zdobywcy II nagrody odebrali m.in. czek na 8 tysięcy złotych.

Sędziowie konkursowi przyznali również trzy równorzędne wyróżnienia, każde z nich premiowane było czekiem na 4 tysiące złotych.

 

 

Gratulacje i dyplom za projekt Cmentarza Komunalnego w Częstochowie od Kazimierza Ferenca (z lewej) odbiera przedstawiciel inwestora, Tadeusz Wrona - prezydent Częstochowy

Gratulacje i dyplom za projekt Cmentarza Komunalnego w Częstochowie od Kazimierza Ferenca (z lewej) odbiera przedstawiciel inwestora, Tadeusz Wrona – prezydent Częstochowy

 

 

WYROŻNIENIE

za Cmentarz Komunalny w Częstochowie. Zespół autorski: arch. Ziemowit Domagała, arch. Jarosław Kołodziejczyk, arch. Stanisław Oset, arch. Adam Pytel.

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: wyróżnienie przyznano za osiągnięcie wysokiej jakości rozwiązania architektoniczno-pejzażowego założenia nowego cmentarza. Na uznanie zasługuje celowe i zdyscyplinowane użycie faktury surowego betonu zestawionego z cegłą klinkierową, stwarzające poważny klimat architektury, spójny i adekwatny z nastrojem miejsca.

 

WYROŻNIENIE

za budynek biurowy Aleje Ujazdowskie 10 w Warszawie. Autor: arch. Stanisław Fiszer. Współautorzy: arch. Mikołaj Gierych, arch. Bartosz Zdanowicz. Współpracownicy: arch. Grażyna Janiak; studenci: Waldemar Nowicki, Adam Brzostek, Rafał Zmorka, Piotr Bylka. Konstrukcja: LGL Sp. z o. o. Projektanci: Jolanta Kordalska-Lenarczyk, Janusz Lenarczyk.

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: wyróżnienie przyznano za konsekwentne użycie betonu w konstrukcji budynku, podkreślające kreatywna funkcję prefabrykatu żelbetowego i betonowego dla pełnego osiągnięcia celów przez architekta dla inwestora przestrzeni zastanej i architektury.

 

WYROŻNIENIE

za odbudowę Starej Papierni w Konstancinie-Jeziornej i adaptację na Centrum Usługowo-Handlowo-Kulturalne. Zespół autorski – główny projektant: arch. Włodzimierz Mucha. Projektanci: arch. Andrzej Bulanda, arch. Łukasz Stanaszek, arch. Rafał Zelent, arch. Andrzej Gomułka.

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: wyróżnienie przyznano za udana próbę zestawienia substancji surowego muru obiektu zabytkowego z elementami surowego betonu i stali.

Stefan Kuryłowicz zdobył również Nagrodę Specjalna w konkursie za budynek biurowy „Królewska” w Warszawie. Nagrodę wręczał Andrzej Werkowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego (z lewej)

Stefan Kuryłowicz zdobył również Nagrodę Specjalna w konkursie za budynek biurowy „Królewska” w Warszawie. Nagrodę wręczał Andrzej Werkowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego (z lewej)

 

NAGRODA SPECJALNA

(ufundowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego) za budynek biurowy „Królewska” w Warszawie. Zespół autorski: arch. Stefan Kuryłowicz, arch. Dariusz Gryta, arch. Jacek Syropolski.

Uzasadnienie Sądu Konkursowego: nagrodę specjalną przyznano za twórcze zastosowanie betonu w konstrukcji obiektu komercyjnego, kształtującego wybitną architekturą narożnik zwartej zabudowy w centrum Warszawy.

 

BETON SIĘ SPRAWDZIŁ

A co powiedział o nagrodzonym projekcie laureat konkursu architekt Stefan Kuryłowicz: – Chcieliśmy, żeby beton był elementem przewodnim w każdej warstwie budynku. Z zewnątrz i wewnątrz budynku jest to praktycznie identyczny prefabrykat betonowy, który był dla nas największym wyzwaniem. Beton sprawdził się zarówno jako beton architektoniczny, jak i konstrukcyjny. Dzięki niemu udało się stworzyć budynek o bardzo wysokim standardzie – mówił Kuryłowicz.

Z nagrody zadowolony był również inwestor Jarosław Stradowski, prezes firmy Reprograf. – Stefan Kuryłowicz zaproponował nam dwie koncepcje: drewno lub beton – wybraliśmy beton. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni – mówił prezes Stradowski. – Budynek jest bardzo funkcjonalny. Na każdym kroku jest przemyślany pod katem rozwiązań dla prawidłowego funkcjonowania firmy takiej jak nasza. Zajmujemy się zaopatrzeniem przemysłu poligraficznego we wszystko, czego ten przemysł potrzebuje: maszyny, urządzenia, materiały. Mamy wiele kontaktów zagranicznych i pewnie dlatego nowa siedziba naszej firmy jest już znana niemal na całym świecie. Nie ma osoby, która by obojętnie przeszła obok Reprografu.

 

NAGRADZAMY OBIEKTY LICZĄCE SIĘ NA MAPIE POLSKI

Laureatom konkursu gratulował Jan Deja, prezes Polskiego Cementu. – Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nadesłali prace na konkurs, jesteśmy szczerze zbudowani poziomem tych prac. Jako przedstawiciele przemysłu cementowego wiemy, że beton jest świetnym materiałem. Cieszymy się, że coraz częściej również architekci i inwestorzy przekonują się, że z betonu można tworzyć wspaniałe budowle. Nam zależy na tym, żeby nasze miasta piękniały – tego nie da się zrobić bez architektów – mówił Jan Deja. – Dlatego siedem lat temu zdecydowaliśmy o sponsorowaniu konkursu i nagradzamy obiekty liczące się na mapie Polski. Dla nas to ogromna satysfakcja. Już dziś mogę ogłosić, że będziemy sponsorować VIII edycję konkursu „Polski Cement w Architekturze”. Zapraszam wszystkich do udziału w nim.

Zdaniem Andrzeja Werkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego konkurs z roku na rok jest coraz bogatszy. – Dzięki niemu beton przestaje się kojarzyć z jakimś surowym materiałem, który nadaje się tylko do wrzucenia do ziemi i przysypania piaskiem, ewentualnie do zbudowania na nim czegoś pięknego. Prace zgłaszane na konkurs dowodzą, że beton może być piękny sam w sobie. Twórcy, wspaniali architekci, którzy zgłaszają prace na konkurs, wydobywają z betonu jego druga duszę. Kształtują beton, tworzą z niego formy architektoniczne i przestrzenne. Dowodzą, że beton może być materiałem o nieskończonych możliwościach zastosowania – mówił Andrzej Werkowski. – Te obiekty są dzisiaj nagradzane, a na co dzień świadczą i zmieniają stosunek ludzi do betonu. Ja to widzę i bardzo się z tego cieszę. Nasze stowarzyszenie na pewno będzie sponsorem nagrody w przyszłorocznej edycji konkursu.

 

Piotr Piestrzyński

Galeria Zdjęć