Konkurs Polski Cement w Architekturze / 1997

Stadion, klasztor i bank

Trzy projekty budowlane: stadionu, klasztoru i banku wygrały pierwszą edycję konkursu „Polski Cement w Architekturze”. Konkurs ogłosiły wspólnie: Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.


 

Zwycięzcom nagrody wręczali: Krzysztof Chwalibóg (z prawej) – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich i Andrzej Tekiel – prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna

Zwycięzcom nagrody wręczali: Krzysztof Chwalibóg (z prawej) – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich i Andrzej Tekiel – prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna

Zgłoszono 13 projektów budowlanych. By zostać zakwalifikowanym do konkursu, projekt musiał być zrealizowany i należało w nim zastosować w dużym zakresie technologie betonowe. Jury przypadły do gustu trzy budowle i postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody:

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie

Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie

– za Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – Droga Czterech Bram zespołowi autorskiemu w składzie: Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański, Maria Miągiewicz. Powierzchnia terenu – 3,5 ha, pow. użytkowa – 25.000 m kw., kubatura – 95.000 m sześc.

Stadion Śląski – widownia wschodnia

Stadion Śląski – widownia wschodnia

– za I etap modernizacji Stadionu Śląskiego – widownia wschodnia zespołowi autorskiemu w składzie: Zdzisław Pelczarski, Wiesław Niewiadomski, Marzanna Andrzejewska, Damian Zwarycz, Danuta Bredy-Brzuchowska, Teodor Badora oraz Helena Więcorek. Pojemność widowni – 31.500 miejsc siedzących, pow. areny – 14.620 m kw.

– za Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Katowicach, którego autorem jest Andrzej Kapuścik, a w latach 1992-1994 przy tworzeniu tego obiektu pomagał 17-osobowy zespół. Powierzchnia użytkowa – 8181 m kw., powierzchnia całkowita – 9600 m kw., kubatura – 34.955 m sześc.

Nagrody wręczyli: Krzysztof Chwalibóg – prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich i Andrzej Tekiel – prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

– Ponieważ beton jest tworzywem ekologicznym, ma właściwości konstrukcyjne i plastyczne, jest idealnym materiałem budowlanym o tyle ciekawym, że można z niego robić różne interesujące formy architektoniczne -mówił Andrzej Tekiel.

Nic nie promuje tak dobrze technologii betonowych, jak dobra architektura, dlatego przedstawiciele obydwu stowarzyszeń postanowili kontynuować konkurs w latach następnych.

Galeria Zdjęć