Konkurs Architektura Betonowa / 2001

W poszukiwaniu własnej drogi
II edycja konkursu

8 października 2001 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dziekan prof. Wacław Seruga otworzył wystawę pokonkursową i ogłosił wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Architektura Betonowa” – „Akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku – projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu”. Należy przypomnieć, że animatorami tego przedsięwzięcia byli dziekan prof. Wacław Seruga, prodziekan prof. Dariusz Kozłowski i prezes firmy Polski Cement dr inż. Jan Deja, którzy funkcję komisarza konkursu powierzyli dr hab. Marii Misiągiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej. Realizacja tego zamierzenia wspierała się na przekonaniu o zasadności kontaktów budujących związki pomiędzy nauką teorią a praktyką. Uwagę dyplomantów nade wszystko starano się kierować na poszukiwanie stosownych relacji pomiędzy kształtem architektury a konkretną materią, betonem. Wydaje się, że udział w konkursowej dyskusji jest dla uczestników okazją do przedstawienia własnej drogi twórczego poszukiwania nowych form i znaczeń budowli przy pomocy betonowej materii. Takie doświadczenie pomaga przyszłym architektom utrwalić w świadomości fakt, że beton to nie tylko budulec, tworzywo konstrukcyjne, lecz również, a raczej przede wszystkim, materiał służący ukazywaniu indywidualnych emocji i oryginalności autorów. -Nominacje do nagrody, wyróżnienia czy nagrody główne otrzymane w konkursie wydają się być promocją u progu zawodowej działalności. Należy mieć nadzieję, że prowokują one do szczególnego zobowiązania, pamiętania o Witruwiańskiej triadzie w praktyce, o współgraniu trwałości, celowości i piękna, a także, co o betonie powiadał Louis Kahn: „beton jest materiałem wysoce wyrafinowanym, nie znosi, kiedy traktuje się go jako rzecz drugorzędną, biada twórcy, który nie uszanuje jego specyfiki i przeznaczenia”.


 

 

W dniu 24 września odbyły się obrady Jury II Edycji Konkursu – Architektura Betonowa 2001 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku – projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu w składzie:

Przewodniczący Jury:

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga,

dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Sędzia Referent:

prof. dr hab. Zbigniew Radziewanowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Członkowie Jury:

prof. zw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Bać, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Zbigniew Pilch, przedstawiciel spółki Polski Cement

Stwierdzono, że na konkurs nadesłano dziewięć prac dyplomowych z czterech Wydziałów Architektury:

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – 2 prace

Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – 2 prace

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej – 1 praca

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – 4 prace

 

Z nadesłanych projektów Jury nominowało sześć prac:

Z nominowanych prac Jury wyróżniło trzy prace:

Praca nr 2

autor: arch. Adam Skrobisz

tytuł pracy: Podziemna stacja szybkiego tramwaju na wrocławskim Rynku

promotor: prof. dr. inż. arch. Stefan Müller, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Adam Skrobisz

Adam Skrobisz

 

Praca nr 7

autor: arch. Mirosław Zięba

tytuł pracy: Biblioteka w Koninie

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Miroslaw Zieba

Miroslaw Zieba

 

Praca nr 8

autor: arch. Monika Pękala

tytuł pracy: Kościół w Krzeszowicach

promotor: dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Monika Pekala

Monika Pekala

 

Jury zadecydowało, że z nominowanych prac Główną Nagrodę Konkursu Architektura Betonowa 2001 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku – projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu – otrzymają trzy prace:

Praca nr 1

autor: arch. Witold Szafrański

tytuł pracy: Galeria techniki w Łodzi

promotor: dr inż. arch. Elżbieta Będkowska, Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Witold Szafranski

Witold Szafranski

Praca nr 5

autor: arch. Krzysztof Daniel Frąc

tytuł pracy: Nadwiślańska trasa rowerowa

promotor: dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Krzysztof Frac

Krzysztof Frac

Praca nr 6

autor: arch. Mateusz Gyurkovich

tytuł pracy: Muzeum Architektury w zakolu Wisły na krakowskim Kazimierzu

promotor: dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Mateusz Gyurkovich

Mateusz Gyurkovich

 

Galeria Zdjęć