Konkurs Architektura Betonowa / 2000

W październiku rozstrzygnięto w Krakowie „Ogólnopolski konkurs -Architektura betonowa 2000” – akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową w roku 1999/2000 – projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu. Dla organizatorów konkursu – przedstawicieli Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i spółki Polski Cement – pomnych myśli Le Corbusiera, konkurs był pretekstem do zainicjowania projektowej dyskusji – gdzie żelbet zostanie wykorzystany, wyeksponowany w wymiarze estetycznym i konstrukcyjnym. W marcu 2000 roku została ogłoszona I edycja Konkursu – Architektura Betonowa. Animatorami przedsięwzięcia byli Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga i Prezes Spółki Polski Cement – dr inż. Jan Deja. Funkcję Komisarza Konkursu pełniła dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz wraz z sekretarzami dr arch. Marcinem Charciarkiem i mgr arch. Tomaszem Kozłowskim (Instytut Projektowania Architektonicznego WAPK).

 

 

 

W dniu 25 września odbyły się obrady Jury I Edycji Konkursu – Architektura Betonowa 2000 w składzie:

Przewodniczący Jury:

prof. dr hab. inż arch. Wacław Seruga, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Sędzia Referent:

prof. zw. dr hab. inż arch Zbigniew Bać, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Członkowie Jury:

prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż arch. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż arch. Maria Misiągiewicz, dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego

dr inż. Jan Deja, prezes spółki Polski Cement

 

Stwierdzono, że na konkurs wpłynęło 19 prac dyplomowych z pięciu wydziałów architektury:

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej – 4 prace

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – 2 prace

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – 6 prac

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej – 5 prac

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej – 2 prace

Z nadesłanych prac Jury wyłoniło dziewięć nominowanych do nagrody prac.

Jury zadecydowało, że spośród nominowanych prac trzy równorzędne nagrody Architektura Betonowa 2000 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku – projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu – otrzymują prace:

Praca nr 1

Autor: arch. Rafał Pasek

Tytuł pracy: Hala wielofunkcyjna, Wrocław – Park Zachodni

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Rafal Pasek

Rafal Pasek

 

Praca nr 12

Autor: arch. Artur Ostafijczuk

Tytuł pracy: Kaplica w Jarosławiu

Promotor: dr hab. inż arch. Dariusz Kozłowski, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Artur Ostafijczuk

Artur Ostafijczuk

Praca nr 16

Autor: arch. Paweł Chilimoniuk

Tytuł pracy: Współczesne termy – adaptacja fortów „Władimira” w Warszawie

Promotor: mgr inż. arch. Andrzej Kiciński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Pawel Chilimoniuk

Pawel Chilimoniuk

 

Galeria Zdjęć