Konkurs Architektura Betonowa / 2016

 

Laureaci konkursu
Laureaci konkursu

Na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w dniu 24 października 2016 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XVII edycji konkursu Architektura Betonowa 2016 – Akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior,Prorektor ds. ogólnych, prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. dr hab. inż. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, Prodziekani Wydziału Architektury PK prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, prodziekan dr inż. arch. Rafał Zawisza, prodziekan dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy, prezes SARP Oddział Kraków arch. Biś Lisowski, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe-konkursowe oceniało Jury XVII edycji w składzie: Przewodniczący Jury: Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, Sędzia Referent: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prof. PW, Członkowie Jury: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Prof. PŚ, Honorowy członek Jury Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, Komisarz Konkursu dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Szef Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu Inż. Zbigniew Pilch. Jury nominowało do nagrody 14 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac Wyróżnienia oraz Nagrody Główne Równorzędne.

Obrady jury
Obrady jury

15  projektów otrzymało nominację:

Autor: arch. MARLENA NOWAK Tytuł pracy: Przestrzeń Dialogu Kultur w Tarnowie Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej

Autor: arch. IRMINA NIEWCZAS Tytuł pracy: Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie Promotor: Dr inż arch. Agnieszka Kłopotowska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Autor: arch. EDYTA MIROSŁAW Tytuł pracy: Memorium ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu 2015 Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Autor: arch. BEATA KUBAS

KAMIL DANIELEWICZ - Obiekt usługowy o funkcji turystycznej
KAMIL DANIELEWICZ - Obiekt usługowy o funkcji turystycznej

Tytuł pracy: Świątynia sztuki w Krakowie Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Autor: arch. MACIEJ CHMIELOWIEC Tytuł pracy: Galeria ekspozycji w Krakowie Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Autor: arch. AGNIESZKA KOSZOŁKO Tytuł pracy: Centrum coworkingowe w Białymstoku Promotor: dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Autor: arch. KAMIL DANIELEWICZ Tytuł pracy: Obiekt usługowy o funkcji turystycznej Promotor: Dr inż. arch. Justyna Zalewska-Grycuk Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Autor: arch. ANNA MĘDRALA Tytuł pracy: Muzeum fotografii przy ul. Zabłocie w Krakowie Promotor: Prof. ndzw. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński Wydział Architektury Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Autor: arch. MARTYNA KAWALA Tytuł pracy: Centrum terapeutyczne Promotor: Dr inż. arch. Bartosz Haduch Wydział Architektury Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Autor: arch. TOMASZ CHMIELEWSKI

ANNA MĘDRALA - Muzeum fotografii przy ul. Zabłocie w Krakowie
ANNA MĘDRALA - Muzeum fotografii przy ul. Zabłocie w Krakowie

Tytuł pracy: Rewitalizacja Placu Orła Białego w Szczecinie Promotor: Dr inż arch. Jarosław Bodnar Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Autor: arch. MATEUSZ KLIMEK Tytuł pracy: Kwartał kultury Muzeum Sztuki w Zielonej Górze Promotor: Prof. dr. inż. arch. Zbigniew Bać Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autor: arch. WIKTORIA LESZCZYŃSKA Tytuł pracy: Muzeum Podróżników w Toruniu Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Autor: arch. KATARZYNA PANKOWSKA Tytuł pracy: Termy miejskie. Przestrzeń sprzyjająca odnalezieniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem na terenie Fortu Bema w Warszawie Promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

WIKTORIA LESZCZYŃSKA - Muzeum Podróżników w Toruniu
WIKTORIA LESZCZYŃSKA - Muzeum Podróżników w Toruniu

Autor: arch. MACIEJ MOŻDŻEŃ Tytuł pracy: Muzeum Warszawskiego Modernizmu jako wyraz nowych wyzwań w światowym muzealnictwie Promotor: mgr inż. arch. Jacek Wciślak Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

3 Równorzędne Wyróżnienia otrzymali:

Autor: arch. KAMIL DANIELEWICZ Tytuł pracy: Obiekt usługowy o funkcji turystycznej Promotor: Dr inż. arch. Justyna Zalewska-Grycuk Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Autor: arch. ANNA MĘDRALA Tytuł pracy: Muzeum fotografii przy ul. Zabłocie w Krakowie Promotor: Prof. ndzw. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński Wydział Architektury Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Autor: arch. WIKTORIA LESZCZYŃSKA Tytuł pracy: Muzeum Podróżników w Toruniu Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Marek Pabich Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

3 Równorzędne Nagrody otrzymali:

IRMINA NIEWCZAS - Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie
IRMINA NIEWCZAS - Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie

Autor: arch. IRMINA NIEWCZAS Tytuł pracy: Pustelnia. Enklawa modlitwy w Suchedniowie Promotor: Dr inż arch. Agnieszka Kłopotowska Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

 

MACIEJ CHMIELOWIEC - Galeria ekspozycji w Krakowie
MACIEJ CHMIELOWIEC - Galeria ekspozycji w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

Autor: arch. MACIEJ CHMIELOWIEC Tytuł pracy: Galeria ekspozycji w Krakowie Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

KATARZYNA PANKOWSKA - Termy miejskie. Przestrzeń sprzyjająca odnalezieniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem na terenie Fortu Bema w Warszawie
KATARZYNA PANKOWSKA - Termy miejskie. Przestrzeń sprzyjająca odnalezieniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem na terenie Fortu Bema w Warszawie

Autor: arch. KATARZYNA PANKOWSKA Tytuł pracy: Termy miejskie. Przestrzeń sprzyjająca odnalezieniu równowagi pomiędzy ciałem, duchem i umysłem na terenie Fortu Bema w Warszawie Promotor: mgr inż. arch. Marcin Goncikowski Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego. Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XVIII edycję konkursu - Architektura Betonowa 2017.

Galeria Zdjęć