Konkurs Architektura Betonowa / 2014

Wyobrażenie i uporządkowanie materii

Estetyka architektury betonowej polega na właściwościach budulca tej architektury – takie stanowisko dotyczące znaczenia formy wyjawia nam większość znawców betonu – architektów i krytyków architektury opisujących sens pochodzenia formy w architekturze XX i XXI wieku. Betonowe formy jako ukształtowana materia są pochodną idei, bez której beton jest zwykłym „szlamem” – budulcem bez żadnych właściwości. Sztuka architektury betonowej polega na skutecznej syntezie tych dwóch elementów – idei i materii – i na podstawie relacji tych dwóch elementów powstaje architektura jako dzieło skończone.

Od piętnastu lat uczestnicy-absolwenci polskich wydziałów architektury, nadsyłając prace dyplomowe na konkursu Architektura Betonowa, starają się przekazać ową zależność w sposób jednoznaczny, „przekonując” jury o możliwościach zawarcia estetyki w betonie architektonicznym, konstrukcyjnym, licowym. W takim kontekście, konkursowy szkic, rysunek, projekt techniczny jako narzędzie odwzorowania nadrzędnego pomysłu wydaje się nie tylko wyobrażeniem i prezentowaniem idei, lecz raczej jest jej porządkowaniem – w żelbecie i betonie. Formowanie tego dzieła i kształtowanie tej materii to nie są dwa, lecz jeden nierozdzielny proces, a „natężenie”, jakie wytwarza się pomiędzy ideą a materią betonu, jest przyczyną dla zinterpretowania tej współzależności – i jej czytelną identyfikacją przez jurorów. Plan, przekrój i detal architektury, rysunek elewacji – stały się wzorcowym sposobem reprezentacji materialnej zasady architektury, która regulowana przez wyobrażoną formę, z jej „idealnym” znaczeniem, odzwierciedla sposób zastosowanej materii.

W tym roku, tak jak w zeszłych edycjach konkursu, różnorodność pomysłów formalnych, środków budowy „rysowanej” przestrzeni architektonicznej pozwala na określenie pewnego stanu estetycznego odpowiadającego za cały kształt współczesnej architektury betonowej – sztuka architektury betonowej nie jest wyrażeniem w formie plastycznej jakiegoś określonego ideału czy idei – była i jest wyrażeniem każdego ideału lub idei, któremu architekt potrafi nadać odpowiednią formę.


W dniu 7 października 2014 roku odbyły się obrady jury XV edycji Konkursu Architektura Betonowa 2014 – Akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku w składzie: przewodniczący jury: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, sędzia referent: prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; członkowie jury: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, komisarz konkursu oraz dyrektor ds. marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch.

Stwierdzono, że na konkurs nadesłano 14 prac dyplomowych z 5 wydziałów architektury. Praca nr 14 nie została zakwalifikowana do konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych (1§ 1pkt Regulaminu Konkursu).

Jury nominowało do nagrody 10 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac trzy równorzędne nagrody oraz trzy wyróżnienia.

 

Pośród nominowanych prac jury wybrało prace wyróżnione:

Praca 1. Autor: arch. MARTA GÓRALSKA, tytuł pracy: Mała elektrownia wodna, Promotor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. ndzw. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (4)

4

4

Praca 11. Autor: arch. ANNA KORZEŃ, tytuł pracy: Light SPA- Centrum odnowy, Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (5)

5

5

Praca 13. Autor: arch. ANNA DOBROWOLSKA, tytuł pracy: Centrum wystawiennicze w Krakowie, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (6)

6

6

 

Z nominowanych prac jury wybrało prace nagrodzone:

Praca 2. Autor: arch. MARTYNA ZIÓŁKOWSKA, tytuł pracy: Cyberbiuro – biurowiec przyszłości, Promotor: dr inż. arch. Joanna Jabłońska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (1)

Praca 9. Autor: arch. AGNIESZKA KALITA, tytuł pracy: Kościół w zabudowie miejskiej, Promotor: dr inż. arch. Jan Wrana, Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej (2)

Praca 12. Autor: arch. MATEUSZ SARZYŃSKI, tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej, Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (3).

3

3

 


W dniu 20 października 2014 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 odbyło się ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością – Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Furtak, prorektor Politechniki Krakowskiej ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich oraz prodziekani krakowskiego Wydziału Architektury dr inż. arch. Katarzyna Hodor, dr inż. arch. Rafał Zawisza – a także zaproszeni profesorowie i studenci. Stowarzyszenie Producentów Cementu reprezentował dyrektor inż. Zbigniew Pilch. Obecny był także prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich arch. Bohdan Lisowski oraz lokalne media.

W czasie uroczystości prowadzący dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich wraz z komisarzem Marią Misiągiewicz i dyrektorem Zbigniewem Pilchem wręczyli nagrodzonym laureatom: statuetki Architektura Betonowa 2014 autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego, dyplomy, pamiątkowe publikacje wydawnictwa SPC, PRETEKST – Zeszyty Katedry Architektury Mieszkaniowej nr 3 oraz nagrody pieniężne: 4000 zł (brutto) dla autora każdej z nagrodzonych prac; 1200 zł (brutto) dla promotora każdej z nagrodzonych prac oraz 1200 zł (brutto) dla autora każdej z wyróżnionych prac. Na zakończenie uroczystości organizatorzy konkursu zainaugurowali XVI edycję Konkursu Architektura Betonowa 2015 i zaprosili wszystkich do przyszłorocznego uczestnictwa.

 

dr inż. arch. Marcin Charciarek

sekretarz Konkursu Architektura Betonowa 2014

Galeria Zdjęć