Konkurs Architektura Betonowa / 2012

Prawdziwy image betonu

XIII edycja dorocznego ogólnopolskiego Konkursu – Architektura Betonowa 2012

Wydział Architektury dba o bliskie związki z nauką – teorią i praktyką. Taka idea inspirowała ogłoszenie ogólnopolskiego Konkursu Architektura Betonowa w roku 2000. Konkurs od dwunastu lat organizowany jest przez Instytut Projektowania Architektonicznego Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Komisarzem jest pisząca te słowa prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, a sekretarzami: dr inż. arch. Marcin Charciarek i dr nż. arch. Tomasz Kozłowski.

W traktacie O dziele architektury Roman Ingarden napisał, że tylko nienagannie pomyślany kształt zrealizowany w stosownie dobranym budulcu zasługuje na miano – dzieła architektury. Ta myśl wspierała ideę Konkursu Architektura Betonowa i była jej zaczynem do zainicjowania projektowej dyskusji – o żelbecie, o jego wykorzystaniu i wyeksponowaniu w wymiarze konstrukcyjnym i estetycznym. Temat konkursu kieruje uwagę na poszukiwanie właściwych relacji pomiędzy kształtem architektury a materią – betonem

Kultura techniczna określiła klimat świata architektury w czasie nowoczesnym. W jej aurze beton, z racji oferowanych możliwości rozstrzygających o konstrukcji budowli, stał się wszechobecny, jako doskonały budulec. Organizatorzy Konkursu Architektura Betonowa, pomni filozofii Le Corbusiera wywodzącej się z syntezy sztuki i technologii, pragnęli przypomnieć i promować prawdziwy image betonu, który, z racji swoich walorów plastycznych, ma znaczący udział w definiowaniu kształtu architektury.

W architekturze wykorzystanie żelbetu w wymiarze estetycznym i technicznym, podobnie jak innych materiałów: drewna, kamienia, szkła, metalu… otrzymuje swoją ekspresję poprzez właściwy sens ich użycia. Przychodzą na myśl słowa Louisa Kahna: „Jeśli masz do czynienia z betonem, musisz znać porządek natury, musisz znać naturę betonu – czym beton stara się być”.


Laureaci nagrody Architektura Betonowa 2012 (od prawej): Rafał Piniaź, Łukasz Pajka wraz z prof. Dariuszem Kozłowskim

Laureaci nagrody Architektura Betonowa 2012 (od prawej): Rafał Piniaź, Łukasz Pajka wraz z prof. Dariuszem Kozłowskim

W dniu 15 października 2012 roku odbyły się obrady jury XIII edycji Konkursu – Architektura Betonowa 2012 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku w składzie: przewodniczący jury prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, sędzia referent prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; członkowie jury: prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego oraz dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. Politechniki Śląskiej.

Stwierdzono, że na konkurs nadesłano 21 prac dyplomowych z ośmiu wydziałów architektury. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do konkursu: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej – 2 prace, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – 2 prace, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej – 1 praca, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – 1 praca, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej – 7 prac, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej – 5 prac, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej – 2 prace, Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie – 1 praca.

Jury nominowało do nagrody 10 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac wyróżnienia oraz równorzędne nagrody.

Spośród nominowanych prac jury wybrało trzy prace wyróżnione:

– Praca nr 2. Autor: arch. IRENA NOWACKA, tytuł pracy: Centrum Animacji i Integracji Twórczej w Szczecinie, promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, prof. ZUT, Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie (fot. 4)

4

4

– Praca nr 6. Autor: arch. DAMIAN HOŁOWNIA, tytuł pracy: Seminarium duchowne, promotor: mgr inż. arch. Marek Szczęśniak, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

– Praca nr 17. Autor: arch. NATALIA CZUBACKA, tytuł pracy: Projekt rewitalizacji urbanistycznej kwartału zabudowy śródmiejskiej – Przestrzeń Kulturowo-Artystyczna, promotor: dr inż. arch. Natalia Przesmycka, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Spośród nominowanych prac Jury wybrało trzy prace nagrodzone:

– Praca nr 1. Autor: arch. ŁUKASZ PAJKA, tytuł pracy: Memorium w Treblince, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej (fot. 1)

1

1

– Praca nr 13. Autor: arch. AGNIESZKA ROMANOWICZ, tytuł pracy: Kościół – Monument w Nowej Hucie, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (fot. 2)

2

2

 

– Praca nr 21. Autor: arch. RAFAŁ PINIAŹ, tytuł pracy: Świątynia w Krakowie, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (fot. 3).

3

3

Nagrody w konkursie Architektura Betonowa 2012 wręczali (od lewej): dziekan Wydz. Arch. prof. Jacek Gyurkovich, prof. Maria Misiągiewicz oraz Zbigniew Pilch SPC

Nagrody w konkursie Architektura Betonowa 2012 wręczali (od lewej): dziekan Wydz. Arch. prof. Jacek Gyurkovich, prof. Maria Misiągiewicz oraz Zbigniew Pilch SPC

W dniu 22 października 2012 roku odbyło się ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prorektor Politechniki Krakowskiej ds. ogólnych prof. dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich oraz prodziekani krakowskiego Wydziału Architektury dr Rafał Zawisza i dr Katarzyna Hodor i jurorzy konkursu. Wydziały architektury reprezentowali profesorowie i studenci, a Stowarzyszenie Producentów Cementu – mgr inż. Zbigniew Pilch. Obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów i mediów.

W czasie uroczystości prowadzący dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich wraz z komisarzem wręczyli nagrodzonym laureatom: statuetki Architektura Betonowa 2012, dyplomy, pamiątkowe publikacje i wydawnictwa. Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Cementu Zbigniew Pilch wręczył nagrody pieniężne: 4000 zł dla autora każdej z nagrodzonych prac; 1200 zł dla promotora każdej z nagrodzonych prac oraz 1200 zł dla autora każdej z wyróżnionych prac.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy konkursu zainaugurowali i zaprosili do uczestnictwa w XIV edycji Konkursu Architektura Betonowa 2014.

 

komisarz konkursu

prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz

dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Galeria Zdjęć