Konkurs Architektura Betonowa / 2011

Racjonalizm i poetyka architektury betonowej

Dwa sposoby prezentacji – racjonalny i metaforyczny, traktowane nie jako konflikt, lecz konkurencja form współczesnych – są od lat widoczne w konkursie organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Instytut Projektowania Architekto-nicznego i Stowarzyszenie Producentów Cementu. 17 października 2011 roku ogłoszo-no wyniki XII Edycji Dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu – Architektura Betonowa 2011.

 

Laureaci nagrody Architektura Betonowa 2011. Od lewej: Damian Marcin Pędrakowski, Agnieszka Panasiuk, Tomasz Janiec

Laureaci nagrody Architektura Betonowa 2011. Od lewej: Damian Marcin Pędrakowski, Agnieszka Panasiuk, Tomasz Janiec

CZY BETON W ARCHITEKTURZE WSPÓŁCZESNEJ POSIADA DWA OBLICZA?

Dziś tropami Le Corbusiera podążają ci architekci, którym doskonałość architektury kojarzy się nie tylko z pięcioma zasadami współczesnej architektury, ale także z poszukiwaniem piękna w ekspresji form, rzeczy zgodnej z inną tezą francuskiego mistrza, że „architektura jest czymś ponad użyteczność – jest problemem plastycznym”. Dla jednych – architektura jest okazją ukazania poprzez materię porządku – prostego i szczerego w przekazie – stosownego do symbolu otwartej dłoni Le Corbusiera. To dla nich beton staje się przede wszystkim narzędziem tworzącym racjonalną przestrzeń, wspomaganą ograniczeniem środków wyrazu.

Dla innych, beton, dzięki swym właściwościom plastycznym, otrzymał miano rzeczy przynależnej do świata spoza architektury – poetycka przemiana betonu w „lany kamień” przyjmujący każde wyobrażenie architekta stała się nieodłącznym atrybutem metaforyki architektury współczesnej.

Czy beton w architekturze współczesnej posiada dwa oblicza? Obie stylistyki architektury betonowej są niezmienne i ukazując sens poszukiwań estetyki architektonicznej – tworzą, na swój sposób, spójny świat wypełniony przekonaniami architektów o idealności współczesnego świata architektury. Także oba sposoby prezentacji – racjonalny i metaforyczny, traktowane nie jako konflikt, lecz konkurencja form współczesnych – są od lat widoczne w konkursie organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Instytut Projektowania Architektonicznego i Stowarzyszenie Producentów Cementu.

 

NA KONKURS ZGŁOSZONO 14 PRAC

10 października 2011 roku odbyły się obrady jury XII Edycji Konkursu – Architektura Betonowa 2011 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku w składzie: przewodniczący jury: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, profesor Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, sędzia referent: prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego, członkowie jury: prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. PŚ, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Zbigniew Pilch, dyrektor ds. marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Stwierdzono, że na konkurs nadesłano 14 prac dyplomowych z sześciu wydziałów architektury.

17 października 2011 roku odbyło się ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Zaszczycili ją swoją obecnością prorektorzy – prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior, ds. ogólnych prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn, dziekani krakowskiego wydziału architektury i jurorzy konkursu. Wydziały architektury reprezentowali profesorowie i studenci, a Stowarzyszenie Producentów Cementu – dr hab. inż. Jan Deja, prof. AGH i mgr inż. Zbigniew Pilch. Obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów i mediów.

Jury nominowało do nagrody sześć projektów. Dla autorów projektów nominowanych i promotorów prac przyznano wyróżnienia oraz równorzędne nagrody.

 

WYRÓŻNIENIA

arch. Aleksander Pusz, tytuł pracy: Koncepcja architektoniczna zespołu sakralnego w parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, promotor: dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. nzw. Polit. Śląskiej, Wydział Architektury PŚ

Aleksander Pusz, Koncepcja architektoniczna zespołu sakralnego w parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

Aleksander Pusz, Koncepcja architektoniczna zespołu sakralnego w parafii Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

arch. Piotr Jarczyński, tytuł pracy: Micro-Macro: Struktura mieszkalna. Port Miejski, Wrocław, promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Piotr Jarczyński, Micro-Macro: Struktura mieszkalna. Port Miejski, Wrocław

Piotr Jarczyński, Micro-Macro: Struktura mieszkalna. Port Miejski, Wrocław

arch. Antoni Banaś, tytuł pracy: Muzeum Techniki, promotor: dr inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Antoni Banaś, Muzeum Techniki

Antoni Banaś, Muzeum Techniki

 

NAGRODY

arch. Damian Marcin Pędrakowski, tytuł pracy: Kalwaria – sacrum współczesne, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Damian Marcin Pędrakowski, Kalwaria – sacrum współczesne

Damian Marcin Pędrakowski, Kalwaria – sacrum współczesne

arch. Agnieszka Panasiuk, tytuł pracy: Laboratorium Czterech Żywiołów w Ogrodniczkach, promotor: dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Agnieszka Panasiuk, Laboratorium Czterech Żywiołów w Ogrodniczkach

Agnieszka Panasiuk, Laboratorium Czterech Żywiołów w Ogrodniczkach

arch. Tomasz Janiec, tytuł pracy: Centrum Sztuki Augarten/Wiedeń/Austria, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Tomasz Janiec, Centrum Sztuki Augarten

Tomasz Janiec, Centrum Sztuki Augarten

Wyróżnieni i nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu:

– 4000 zł (brutto) dla autora każdej z nagrodzonych prac

– 1200 zł (brutto) dla promotora każdej z nagrodzonych prac

– 1200 zł (brutto) dla autora każdej z wyróżnionych prac.

Autor każdej nagrodzonej pracy otrzymał statuetkę konkursu Architektura Betonowa 2011.

Na koniec, wieloletni komisarz konkursu – prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz oraz prof. Jan Deja, ogłosili otwarcie kolejnej – XIII edycji konkursu Architektura Betonowa 2012.

 

BETON – MATERIAŁ TWORZĄCY

NOWE ZNACZENIA I KSZTAŁTY

Od dwunastu lat konkurs Architektura Betonowa istnieje w środowisku akademickim jako wydarzenie jednoznacznie odnoszące się do idei, która przesądziła o kształcie architektury XX wieku. Wyrazistość formalna jak i możliwości konstrukcyjne betonu zadecydowały, że architektura stała się sztuką pokonywania granic – tych fizycznych, odnoszących się do fizyki budowli, i tych ściśle estetycznych, związanych z kompozycją architektoniczną. Od początku trwania konkursu dla organizatorów – Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytutu Projektowania Architektonicznego i Stowarzyszenia Producentów Cementu (do 2007 roku firma Polski Cement Sp. z o. o.) – nadrzędnym celem jest ukazanie walorów betonu – materiału tworzącego nowe znaczenia i kształty wpisane w rozległą stylistykę architektury współczesnej.

 

prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz

komisarz konkursu Architektura Betonowa

dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego

 

Galeria Zdjęć