Konkurs Architektura Betonowa / 2009

Dziesięć lat materii doskonałej

czyli X jubileuszowa edycja dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu „Architektura Betonowa 2009” – akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej dba o związki i bliskie kontakty pomiędzy nauką-teorią i praktyką. Taka idea inspirowała ogłoszenie Ogólnopolskiego Konkursu „Architektura Betonowa” w roku 2000.

Animatorami tego przedsięwzięcia byli: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski oraz prof. dr hab. inż. Jan Deja ze Stowarzyszenia Producentów Cementu. Konkurs prowadzony jest przez Wydział Architektury Instytut Projektowania Architektonicznego PK. Komisarzem konkursu jest prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, a sekretarzami są dr inż. arch. Marcin Charciarek i dr inż. arch. Tomasz Kozłowski.

 

 

Zdobywcy trzech równorzędnych nagród: Maciej Brzostek, Dariusz Markowicz, Marek Woźniczka

Zdobywcy trzech równorzędnych nagród: Maciej Brzostek, Dariusz Markowicz, Marek Woźniczka

W kuluarach Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej 12 października 2009 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników X edycji Konkursu „Architektura Betonowa 2009” oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. Jubileuszową uroczystość zaszczycili swoją obecnością JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior oraz prorektor ds. ogólnych prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn. W spotkaniu uczestniczyli profesorowie i studenci Wydziału Architektury PK i innych uczelni architektonicznych w Polsce, a także inż. Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu. Obecni byli także przedstawiciele mediów.

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski powitał gości i ogłosił otwarcie uroczystości. Profesor Maria Misiągiewicz przypomniała nadrzędne cele konkursu.

 

PRAWDZIWE IMAGE BETONU

Symptomem rozwoju rzeczywistości ubiegłego stulecia stała się kultura techniczna. W jej aurze beton, z racji oferowanych możliwości rozstrzygających o konstrukcji budowli, stał się wszechobecny, jako doskonały budulec. Organizatorzy konkursu „Architektura Betonowa”, pomni filozofii Le Corbusiera wywodzącej się z syntezy sztuki i technologii, pragnęli przypomnieć i promować prawdziwe image betonu, który z racji swoich walorów plastycznych, jak się wydaje, winien mieć znaczący udział w definiowaniu kształtu architektury.

W traktacie O dziele architektury Roman Ingarden postawił tezę, że tylko nienagannie pomyślany kształt, zmaterializowany w stosownie dobranym budulcu, zasługuje na miano dzieła architektury. Ta myśl wspierała ideę konkursu „Architektura Betonowa” i była ona zaczynem do zainicjowania projektowej dyskusji – o żelbecie, o jego wykorzystaniu i wyeksponowaniu w wymiarze estetycznym i konstrukcyjnym. Temat konkursu kieruje uwagę na poszukiwanie właściwych relacji pomiędzy kształtem architektury a konkretną materią – betonem. Budulec, wywierając wpływ na psychikę architektów, prowokując uczucia i pożądania, stymuluje zmysły. Rozbudzona fantazja, penetrując terytoria nie w pełni znanego i nie do końca zbadanego, mobilizuje myślenie. Dla architektów motywacją tworzenia w żelbecie jest nie tyle praktyczna efektywność, co pomysł wspomagany poetycką magią, zawierający duszę, stawiający sobie za cel – określenie kształtu budowli. W architekturze transformacja żelbetu w wymiarze estetycznym i technicznym, podobnie jak innych materiałów: drewna, kamienia, szkła, metalu… otrzymuje swoją ekspresję poprzez właściwy sens ich użycia. Przychodzą na myśl słowa Louisa Kahna: Beton jest materiałem wysoce wyrafinowanym, nie znosi, kiedy traktuje się go jako rzecz drugorzędną, biada twórcy, który nie uszanuje jego specyfiki i przeznaczenia.

 

200 PRAC NA 10 EDYCJI

JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak potwierdził przekonanie do idei rozmowy o betonie poprzez realizowanie jej w projektach dyplomowych.

Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior, a także inż. Zbigniew Pilch, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu, potwierdzili znaczenie betonu jako tworzywa architektonicznego.

W dziesięciu edycjach konkursu „Architektura Betonowa” uczestniczyło około dwustu autorów prac – projektów dyplomowych. W większości projektów wyczuwalna była inspiracyjna moc betonowej materii. W pracach wyróżnionych i nagrodzonych owa moc ujawniła się w umiejętnym budowaniu formy architektonicznej. W roku 2009 nadesłano 21 prac konkursowych – dyplomowych z siedmiu wydziałów architektury. Jury X edycji Konkursu „Architektura Betonowa” obradowało w składzie: przewodniczący jury prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski – dziekan WA PK, sędzia referent prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz – dyrektor IPA WA PK, członkowie jury: prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona – dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński – profesor WA PK, dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, prof. PŚ, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska – prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz inż. Zbigniew Pilch reprezentujący Stowarzyszenie Producentów Cementu.

Stwierdzono, że wszystkie prace zostały zakwalifikowane do konkursu. Jury nominowało do nagrody 12 projektów. Z tych prac wybrano trzy, którym przyznano nagrody równorzędne oraz trzy, którym przyznano wyróżnienia. Werdykt jury ogłosiła profesor Maria Misiągiewicz – sędzia referent konkursu.

 

Nagrody równorzędne otrzymali:

autor: arch. Maciej Brzostek

tytuł pracy: CKM, czyli Centrum Kultury Młodych w Łomży

promotor: dr inż. arch. Robert Misiuk

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

Maciej Brzostek – CKM, czyli Centrum Kultury Młodych w Łomży

Maciej Brzostek – CKM, czyli Centrum Kultury Młodych w Łomży

Maciej Brzostek:
Do zrealizowania w taki sposób projektu skłoniła mnie urbanistyka. Pochodzę z Łomży, znam dobrze zaproponowaną lokalizację. Te linie, kąty są albo naprowadzeniem na jakąś historyczną budowlę albo są osią widokową – to było najważniejsze w pracy. Beton od zawsze wykorzystywałem w projektach. Jest dla mnie genialnym materiałem konstrukcyjnym i estetycznym. Przez szalunek można na nim oddać faktury innych materiałów. Od roku pracuję w pracowni projektowej i mam już kilka realizacji na koncie. Pracuję nad przekonywaniem inwestorów do zastosowania betonu w coraz większym stopniu

 

autor: arch. Dariusz Markowicz

tytuł pracy: Muzeum Techniki

promotor: dr inż. arch. Elżbieta Będkowska

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Dariusz Markowicz – Muzeum Techniki

Dariusz Markowicz – Muzeum Techniki

Dariusz Markowicz:
Wschodnie skrzydło projektowanego przeze mnie „Muzeum Techniki” wystaje trochę nad wodę. Taki efekt można osiągnąć przy zastosowaniu betonu. Pracę konsultowałem z konstruktorem. Po wzmocnieniu konstrukcji ten projekt na pewno byłby wykonalny w rzeczywistości. Pracuję w biurze architektonicznym. Raz czy dwa udało mi się uczestniczyć w projektowaniu architektury betonowej. Niestety większość klientów ma konserwatywne przekonania i rzadko decydują się na eksponowanie betonu. Szkoda. Moim zdaniem największą zaletą tego materiału jest jego wszechstronność. Wytrzymałość betonu rośnie, można projektować i budować coraz większe rozpiętości…

 

autor: arch. Marek Woźniczka

tytuł pracy: Schronisko górskie pod Rysami

promotor: dr inż. arch. Przemysław Stobiecki

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Marek Woźniczka – Schronisko górskie pod Rysami

Marek Woźniczka – Schronisko górskie pod Rysami

Marek Woźniczka:
Jednym z podstawowych założeń mojej pracy było wykonanie w kamiennym krajobrazie bryły, która z dalszej perspektywy będzie się podobnie prezentować. Będzie podobna do skały w konturach, liniach i kształtach. Z bliska widać jednak, że to twór człowieka, a głównym tworzywem jest beton. Warstwę zewnętrzną stanowi beton architektoniczny. Jego fakturę stanowią pionowe prążkowania. Moim zdaniem udałoby się zrealizować takie schronisko w tym miejscu. Istnieje tam schronisko, które było wielokrotnie niszczone przez lawinę. Chciałbym w tym miejscu stworzyć obiekt całoroczny i trwały. Dzięki betonowi…

 

Jury przyznało trzy wyróżnienia:

 

autor: arch. Anna Patalan

tytuł pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie

promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Anna Patalan – Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie

Anna Patalan – Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie

 

autor: arch. Piotr Tokarski

tytuł pracy: „Monumentalizm Racjonalny” – projekt Muzeum Nowej Huty

promotor: mgr inż. arch. Janusz Poznański

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Piotr Tokarski – „Monumentalizm Racjonalny” – projekt Muzeum Nowej Huty

Piotr Tokarski – „Monumentalizm Racjonalny” – projekt Muzeum Nowej Huty

 

 

Maciej Dyląg – Carchitecture. FIAT Museum

Maciej Dyląg – Carchitecture. FIAT Museum

autor: arch. Maciej Dyląg

tytuł pracy: Carchitecture. FIAT Museum

promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

 

Autorzy prac nagrodzonych otrzymali statuetkę „Architektura Betonowa 2009” – autorstwa profesora Dariusza Kozłowskiego. Autorom i promotorom prac nagrodzonych przyznano dyplomy i nagrody pieniężne. Autorom prac wyróżnionych przyznano dyplomy i nagrody pieniężne, a promotorom tych prac przyznano dyplomy. Autorzy wszystkich prac nominowanych do nagrody zostali uhonorowani dyplomami.

 

WŁASNE DROGI TWÓRCZEGO POSZUKIWANIA

Idea konkursu „Architektura Betonowa” jest zaczynem do zainicjowania projektowej dyskusji – o żelbecie, o jego wykorzystaniu i wyeksponowaniu w wymiarze estetycznym i konstrukcyjnym. Temat konkursu kieruje uwagę na poszukiwanie właściwych relacji pomiędzy kształtem architektury a konkretną materią – betonem. Wydaje się, że udział w konkursowej dyskusji jest dla uczestników okazją do przedstawienia własnej drogi twórczego poszukiwania nowych form i znaczeń w architekturze przy pomocy betonowej materii. Takie doświadczenie pomaga przyszłym architektom utrwalić przekonanie, że beton to nie tylko budulec, tworzywo konstrukcyjne, lecz również, a raczej przede wszystkim, materiał służący ukazywaniu indywidualnych emocji i oryginalności autorów.

Nominacje do nagrody, wyróżnienia czy nagrody główne otrzymane w konkursie wydają się być promocją u progu zawodowej działalności. Należy mieć nadzieję, że prowokują one do szczególnego zobowiązania – pamiętania o zadaniach architekta i obowiązkach zarazem, o współgraniu idei trwałości, celowości i piękna w architekturze.

Dziekan Wydziału Architektury PK Dariusz Kozłowski oraz komisarz konkursu Maria Misiągiewicz, dziękując wszystkim za przybycie, ogłosili otwarcie kolejnej – XI edycji Konkursu „Architektura Betonowa 2010”.

 

Maria Misiągiewicz

Galeria Zdjęć