Konkurs Architektura Betonowa / 2008

Jak sześciu młodych twórców przekroczyło granice

Wyniki IX edycji dorocznego ogólnopolskiego konkursu „Architektura Betonowa – Akademicka nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku 2008” są już znane. 28 października jury nagrodziło sześć z dwudziestu prac, które napłynęły na konkurs.

Od dziewięciu lat konkurs Architektura Betonowa istnieje w środowisku akademickim jako wydarzenie jednoznacznie odnoszące się do idei, która przesądziła o kształcie architektury XX wieku. Wyrazistość formalna jak i możliwości konstrukcyjne betonu zadecydowały, że architektura stała się sztuką pokonywania granic – tych fizycznych, odnoszących się do fizyki budowli, i tych ściśle estetycznych, związanych z kompozycją architektoniczną. Od początku trwania konkursu dla organizatorów – Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Instytutu Projektowania Architektonicznego i Stowarzyszenia Producentów Cementu (do 2007 roku firma Polski Cement Sp. z.o.o) – nadrzędnym celem jest ukazanie walorów betonu – materiału tworzącego nowe znaczenia i kształty wpisane w rozległą stylistykę architektury współczesnej.

Od lewej: Karol Ciepliński, Zofia Mamińska, Łukasz Mazij

Od lewej: Karol Ciepliński, Zofia Mamińska, Łukasz Mazij

Dziś należy uznać, za przewodnikami po współczesności, że architektura jest kształtowaniem materii podług idei. Materia jednak przestała być jedynie celem eksperymentu dla twórcy – to pozostaje domeną inżynierii – twórca współczesny zazwyczaj ją zna i ze świadomością wszelakich ograniczeń i możliwości wykorzystuje w stosunku do samego dzieła. Materia może być w zasadzie taka sama w rozmaitych dziełach – można stworzyć wiele dzieł architektury z tego samego gatunku kamienia, ze stali czy właśnie betonu o takim samym składzie chemicznym. To twórca decyduje o końcowym kształcie budowli, dzieła. Dzieje się tak dlatego, że to twórcy „wymyślają” kształt materii dla swoich potrzeb – od początkowej idei, aż po końcowy kształt budowli. Potwierdzają to słowa klasyka architektury Gottfrieda Sempera mówiące o tym, że wykorzystanie konkretnego budulca powinno być zgodne w stosunku do formy wyobrażonej – „Forma jest zależna od tworzywa, w którym się przejawia”.

Bogactwo krajobrazu monolitycznych budowli wskazuje na to, że beton może kryć w sobie niezliczoną ilość uformowań i wynikających z nich znaczeń tworzących trójwymiarowy kształt architektury. Dziewiąta edycja konkursu potwierdza fakt pełnej akceptacji przez absolwentów i promotorów prac dyplomowych faktu trwania wielkiej idei Architektury Betonowej.

Na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w dniu 28 października 2008 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników IX edycji konkursu „Architektura Betonowa 2008” i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu dr hab. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, dziekan Wydziału Architektury PK prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, prodziekani Wydziału Architektury PK, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace konkursowe oceniało jury IX edycji w składzie: przewodniczący jury – prof. dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak, WA Politechnika Warszawska, sędzia referent – prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, WA PK, członkowie jury: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, mgr inż. Zbigniew Pilch, Stowarzyszenie Producentów Cementu, prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, dyrektor Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK. Jury nominowało do nagrody dziewięć projektów. Z projektów nominowanych przyznano autorom i promotorom prac wyróżnienia oraz równorzędne nagrody główne. Wyniki ogłosił prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński, sędzia referent konkursu.

Stwierdzono, że na konkurs nadesłano 20 prac dyplomowych z siedmiu wydziałów architektury. Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do konkursu. Jury nominowało do nagrody dziewięć projektów. Z projektów nominowanych jury przyznało trzy nagrody równorzędne i trzy wyróżnienia.

 

Nagrody równorzędne otrzymali:

Praca nr 1

Autor: arch. Karol Ciepliński

Tytuł pracy: Muzeum Archeologii Morskiej

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Karol Ciepliński – Muzeum Archeologii Morskiej

Karol Ciepliński – Muzeum Archeologii Morskiej

 

Praca nr 4

Autor: arch. Zofia Mamińska

Tytuł pracy: Centrum Dialogu Czterech Kultur w Łodzi

Promotor: dr inż. arch. Maciej Olenderek

Wydział Architektury i Budownictwa i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej

Zofia Mamińska – Centrum Dialogu Czterech Kultur w Łodzi

Zofia Mamińska – Centrum Dialogu Czterech Kultur w Łodzi

 

 

Praca nr 12

Autor: arch. Łukasz Mazij

Tytuł pracy: Miejsce Pamięci Ofiar Przymusowej Pracy – Arbeitslager Riese

Promotor: prof. dr hab. inż arch. Zbigniew Bać

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Łukasz Mazij – Miejsce Pamięci Ofiar Przymusowej Pracy – Arbeitslager Riese

Łukasz Mazij – Miejsce Pamięci Ofiar Przymusowej Pracy – Arbeitslager Riese

 

3 wyróżnienia otrzymali:

Praca nr 6

Autor: arch. Michał Kowalczyk

Tytuł pracy: Centrum promocji mody przy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Promotor: dr inż. arch Maciej Olenderek

Wydział Architektury i Budownictwa i Inżynierii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej

 

Praca nr 9

Autor: arch. Marek Barcik

Tytuł pracy: Most Sztuki

Promotor: prof. dr hab. inż arch. Dariusz Kozłowski

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Praca nr 16

Autor: arch. Maciej Siuda

Tytuł pracy: Efekt Motyla – Struktury przestrzenne XYZ

Promotor: dr inż arch. Ada Kwiatkowska

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

W dniu ogłoszenia wyników laureaci konkursu zostali obdarowani okolicznościowymi dyplomami, nagrodami finansowymi oraz statuetką Architektura Betonowa autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego. Obecni w trakcie trwania uroczystości JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dziekan Wydziału Architektury PK – prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski i dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu – prof. Jan Deja zabrali głos, podsumowując kolejny rok promocji betonu w architektonicznym środowisku akademickim.

Na koniec, wieloletni komisarz konkursu – prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, dziękując wszystkim za przybycie, ogłosiła otwarcie kolejnej – X jubileuszowej edycji konkursu Architektura Betonowa 2009.

Biuro Konkursu Architektura Betonowa 2008

Galeria Zdjęć