Konkurs Architektura Betonowa / 2004

Piątą – jubileuszową edycję Konkursu „Architektura Betonowa 2004” rozstrzygnięto 25 października 2004 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:
– przewodniczący jury: prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga – dziekan WA Politechniki Krakowskiej – sędzia referent: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski – WA Politechniki Krakowskiej – prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, dziekan WA Politechniki Ślaskiej – prof. zw. dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak – dziekan WA Politechniki Warszawskiej – inż. Zbigniew Pilch – dyrektor ds. marketingu Polskiego Cementu Sp. z o.o.

Na konkurs nadesłano 19 prac dyplomowych z czterech wydziałów architektury – z Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej, Warszawskiej i Wrocławskiej. Jury nominowało do nagrody dziewięć projektów. Z projektów nominowanych jury przyznało trzy nagrody równorzędne i pięć wyróżnień równorzędnych.

 

 


W dniu 18 października 2004 roku odbyły się obrady Jury V Edycji Konkursu – Architektura Betonowa 2004 – Akademicka Nagroda za najlepszą pracę dyplomową roku – projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu – w składzie:

Przewodniczący Jury:

prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Sędzia Referent:

prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, dziekan ds. programu dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Członkowie Jury:

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Kysiak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

mgr inż. Zbigniew Pilch, dyrektor ds. marketingu, Polski Cement Sp. z o.o.
Biuro Konkursu:

dr inż. arch. Marcin Charciarek

mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski

 

Stwierdzono, że na konkurs nadesłano 19 prac dyplomowych z czterech wydziałów architektury:

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej – 3 prace

Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – 5 prac

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej – 6 prac

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej – 5 prac

 

Spośród nadesłanych nominowano dziewięć prac:

Z prac nominowanych Jury zadecydowało o przyznaniu trzech równorzędnych nagród dla prac:

Praca nr 10

Autor: arch. Justyna Dziedziejko

Tytuł pracy: Teatr Tańca

Promotor: mgr inż. arch. Krzysztof Jaraczewski, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Praca nr 14

Autor: arch. Marta Morzyńska

Tytuł pracy: Kaplica na wzgórzu

Promotor: dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

Praca nr 19

Autor: arch. Tadeusz Bienias

Tytuł pracy: Nowa siedziba Katolickiej Agencji Informacyjnej

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Stefan Kuryłowicz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

 

Z pozostałych nominowanych prac Jury zadecydowało o przyznaniu pięciu wyróżnień:

Praca nr 1

Autor: arch. Paweł Syposz

Tytuł pracy: Osiedle domów inteligentnych w Niepołomicach

Promotor: prof. hab. inż. arch. Andrzej Wyżykowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

Praca nr 3

Autor: arch. Jakub Nawrot

Tytuł pracy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ul. Ogrodowej w Łodzi

Promotor: dr inż. arch. Joanna Olenderek, Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

 

 

Praca nr 6

Autor: arch. Piotr Janowski

Tytuł pracy: Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łodzi

Promotor: dr inż. arch. Elżbieta Będkowska, Wydział Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

 

 

Praca nr 9

Autor: arch. Dorota Szymiczek

Tytuł pracy: Centrum aktywności górskiej

Promotor: dr inż. arch. Andrzej Poniewarka, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

 

Praca nr 13

Autor: arch. Monika Chlebek

Tytuł pracy: Kaplica na wodzie

Promotor: dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

 

 

Galeria Zdjęć