Aktualności / Konkurs Architektura Betonowa 2017

Konkurs Architektura Betonowa 2017
Laureaci i jury konkursu

W czasie Biennale Architektury 2017 w ICE Kraków, w dniu 13 października 2017 odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XVIII edycji konkursu Architektura Betonowa 2017 i otwarcie wystawy pokonkursowej. W uroczystości wzięli udział: prorektor PK, dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, prorektor PK, dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, dyrektor Biura Stowarzyszenia Producentów Cementu prof. Jan Deja, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch, prezes SARP arch. Mariusz Ścisło, prezes SARP Oddział Kraków arch. Biś Lisowski, profesorowie i studenci uczelni architektonicznych, architekci z Polski i zagranicy oraz przedstawiciele mediów. Nadesłane prace dyplomowe – konkursowe oceniało jury XVIII edycji w składzie: przewodniczący Jury: prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, sędzia referent: prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dr inż. arch. Jerzy Grochulski, członkowie jury: dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, szef marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu, inż. Zbigniew Pilch. Jury nominowało do nagrody 18 projektów. Z projektów nominowanych przyznano dla autorów i promotorów prac wyróżnienia oraz nagrody główne równorzędne.

 

18  prac otrzymało nominację:

Projekt nr 1. Autor: arch. JOANNA URBANOWICZ. Tytuł pracy: Zagospodarowanie miejsc pozornie utraconych w przestrzeni miejskiej – analiza przypadku. Promotor: dr inż. arch. Jerzy Wojewódka Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

Projekt nr 2. Autor: arch. PIOTR PASIERBIŃSKI, arch. EWA SROCZYŃSKA. Tytuł pracy: [Nie]istniejące granice. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

null

Projekt nr 5. Autor: arch. EDYTA PAULA KONSTANTYNOWICZ. Tytuł pracy: Please Touch. Eksploratorium Dotyku. Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Projekt nr 6. Autor: arch. KINGA GOŁASZEWSKA. Tytuł pracy: Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej. Promotor: dr inż. arch. Danuta Korolczuk Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Projekt nr 7. Autor: arch. Damian Krasnodębski. Tytuł pracy: Arka pątników na rzece Bug. Promotor: dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Projekt nr 8. Autor: arch. AGATA SUROWIEC. Tytuł pracy: Muzeum Natury nad Soliną. Promotor: dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 10. Autor: arch. JAGODA CYBRUS. Tytuł pracy: Muzeum Wisły w Krakowie. Promotor: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 11. Autor: arch. ANNA WYPYCH. Tytuł pracy: Termy w Bukowinie Tatrzańskiej. Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 12. Autor: arch. JOANNA TOKARSKA. Tytuł pracy: Monument na granicy miasta- winiarnia w Krakowie. Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 13. Autor: arch. TOMASZ KRZYSZTOF KĘSY. Tytuł pracy: Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą. Promotor: dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Statuetka Architektura Betonowa

Statuetka Architektura Betonowa

Projekt nr 14. Autor: arch. HANNA BAJWOLUK. Tytuł pracy: Centrum Tańca w Krakowie. Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 15. Autor: arch. ANNA MARIA JANIK. Tytuł pracy: Monument w Nowej Hucie-budynek mieszkalny. Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof.PK Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 16. Autor: arch. GRZEGORZ TWARDOWSKI. Tytuł pracy: Sala koncertowa w Nowej Hucie. Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof.PK Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 17. Autor: arch. ROBERT DUDA. Tytuł pracy: Opera Krakowska w Nowej Hucie. Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

null

Projekt nr 18. Autor: arch. KONRAD BRZYKCY. Tytuł pracy: Odnowa centrum Barcelony poprzez zespół budynków (wieżowce, biura i mieszkania). Promotor: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 19. Autor: arch. KLAUDIA KSIĘŻARCZYK. Tytuł pracy: Teatr alternatywny. Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof.PK Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 20. Autor: arch. SANDRA WOJTASIK. Tytuł pracy: Dom przedpogrzebowy z krematorium. Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof.PK Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

Projekt nr 22. Autor: arch. BEATA BOCHENEK. Tytuł pracy: Monument – Budynek ratusza w Krakowie. Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof.PK Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali:

Kinga Gołaszewska: Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej

Kinga Gołaszewska: Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej

Projekt nr 6. Autor: arch. KINGA GOŁASZEWSKA
Tytuł pracy: Memorium Ofiar II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej.
Promotor: dr inż. arch. Danuta Korolczuk Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

 

 

 

Joanna Tokarska: Monument na granicy miasta - winiarnia w Krakowie

Joanna Tokarska: Monument na granicy miasta – winiarnia w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 12. Autor: arch. JOANNA TOKARSKA
Tytuł pracy: Monument na granicy miasta – winiarnia w Krakowie.
Promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

Tomasz Krzysztof Kęsy: Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą

Tomasz Krzysztof Kęsy: Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą 

Projekt nr 13. Autor: arch. TOMASZ KRZYSZTOF KĘSY
Tytuł pracy: Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą.
Promotor: dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

 

 

 

Edyta Paula Konstantynowicz: Please Touch. Eksploratorium Dotyku.

Edyta Paula Konstantynowicz: Please Touch. Eksploratorium Dotyku.

 

 

 

 

 

Trzy równorzędne nagrody otrzymali:

Projekt nr 5. Autor: arch. EDYTA PAULA KONSTANTYNOWICZ
Tytuł pracy: Please Touch. Eksploratorium Dotyku
Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska 
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

 

Hanna Bajwoluk: Centrum Tańca w Krakowie.

Hanna Bajwoluk: Centrum Tańca w Krakowie.

 

 

 

Projekt nr 14. Autor: arch. HANNA BAJWOLUK
Tytuł pracy: Centrum Tańca w Krakowie
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

Klaudia Księżarczyk: Teatr alternatywny.

Klaudia Księżarczyk: Teatr alternatywny.

 

 

 

 

 

Projekt nr 19. Autor: arch. KLAUDIA KSIĘŻARCZYK
Tytuł pracy: Teatr alternatywny
Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof.PK
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

 

 

 

Laureatom nagrodzonych projektów wręczono statuetki Architektura Betonowa, autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego. Idea konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znalazła wyraz w nadesłanych pracach konkursowych, a jej realizacja w projektach była podstawą przyznania nagród. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili XIX edycję konkursu – Architektura Betonowa 2018.

Galeria Zdjęć