Aktualności / Warsztaty Studenckie – Architektura Betonowa 2016

Warsztaty Studenckie – Architektura Betonowa 2016

 

Zapraszamy na warsztaty studentów wydziałów architektury z uczelni w całej Polsce.
Zajęcia przeznaczone są dla około 20-25 osób, organizowane są w Krakowie w dniach 5-9 września 2016 roku, przez:

• Katedrę Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego,
  Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

• Katedrę Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

• Stowarzyszenie Producentów Cementu

• Peri Polska

 

Miejsce warsztatów:

• Centrum Szkolenia i Doradztwa Technologicznego PERI Polska Warszawa

• Sale seminaryjne – WA PK Kraków

• Budowa form, betonowanie – WIMiC AGH Kraków

 

Zajęcia:

• Wykłady teoretyczne.

• Zadania projektowe (zespoły 4-osobowe).

• Wykonanie projektów – odlewy betonowe „tronów” (formy, szalunki, zbrojenie, układanie betonu
  – niezbędna pomoc konstruktorów, zbrojarzy, montażystów szalunków, cieśli).

 

Temat warsztatów:

Do lat dziewięćdziesiątych XX wieku była to jedyna nowoczesna realizacja w okolicach rynku. Nazwa Bunkier Sztuki niesie konotacje związane z czymś służącym do obrony. Tu nie wiemy, czy jest to obrona sztuki, czy wręcz przeciwnie. Autorką projektu jest Krystyna Różyska-Tołłoczko, współpracująca z rzeźbiarzami Stefanem Borzęckim i Antonim Hajdeckim. I właśnie ich reliefowa rzeźba stała się dominantą może lejtmotywem budynku. Elewacja, gdyż chyba nie fasada (budynek jest wszak modernistyczny) wykonana jako płaskorzeźba – relief, ale nie jest tradycyjne drążona w kamienia, ale już nowocześnie odlana z „nowego kamienia” – betonu. Nie widzimy tu historycznego rodowodu (mimo otaczającej nas architektury). Budynek jest na wskroś nowoczesny jak na swoje czasy i w Krakowie (otworzono go 11 września 1965). Brutalistyczne deskowanie, artystycznie niechlujne nie da się minąć niezauważone podczas niedzielnego spaceru plantami. Wykonana z betonowych odlewów w drewnianych szalunkach nie przypomina jednak dokładnych odlewów z Wału Atlantyckiego, niemieccy inżynierowie postaraliby się bardziej. Krytycy często błędnie tłumaczą użycie materiałów takich jak betonu niewystarczającymi środkami finansowymi inwestorów. Tu jednak beton został użyty z premedytacją jako środek wyrazu artystycznego, ze względu na swój rzeźbiarski charakter i łatwość kształtowania elewacji. Dzięki zabiegom rzeźbiarzy elewacja jest poetycko zdekomponowana, przypomina trochę ściankę wspinaczkową, ma się ochotę wdrapać do wnętrza na gapę bez biletu. Czasy współczesne obeszły się z Bunkrem Sztuki bezlitośnie, doklejając do tego dzieła sztuki prowincjonalną budę dla niezainteresowanych zwiedzaniem wnętrza turystów. Miejmy nadzieję, że ta „ozdoba” z czasem się rozpadnie, a bunkier będzie trwał nadal. W końcu takie jest jego przeznaczenie, wytrwać pomimo ataków komercji.
Pretekstem do tegorocznej zabawy z betonem może być więc właśnie elewacja BWA. Trochę inna niż beton Le Corbusiera czy Carlo Scarpy. Inna niż zwykły odlew szalunku ze stali lub sklejki. Dziś nadchodzi czas na betonowe rzeźby. I właśnie taką rzeźbę będą starali się wykonać studenci uczestniczący w warsztatach. Projekt będzie przedstawiał mebel. Będzie to krzesło lub fotel, coś użytecznego, a może tylko zwykła rzeźba pokazująca nam powidok czegoś, co stało kiedyś przed telewizorem. Możne ona (lub ono) stanie się początkiem plenerowej wystawy przy plantach, z betonową elewacja w tle, i w końcu zapomnimy, choć na chwilę o tym, co zasłania pawilon BWA i nie daje nam się napawać jego betonową artystycznie rzeźbiarską elewacją.
Należy zaprojektować pomnik, rzecz architektoniczną nazwaną: Tron Cesarza drugiej strony ziemi. Projekt winien być przedstawiony na jednej planszy 50×70 cm, w układzie pionowym przy pomocy rysunków aksonometrycznych jednoznacznie wyjaśniających koncepcję. Skala opracowania dowolna, stosowna do koncepcji. Opracowanie bez użycia komputera techniką dowolną, trwałą, na dowolnym rodzaju planszy, umożliwiającą reprodukcję. Zrealizowany obiekt winien być stosowny do ustawienia na trawniku, przed budynkiem BWA. Do realizacji projektu można użyć nie większej niż 0,5 m3 betonu; beton może być zbrojony. Projekt musi przewidywać możliwość wykonania szalunku w krótkim czasie i w nieskomplikowany sposób.

 

Miejsce i termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia na warsztaty prosimy nadsyłać do dr. inż. arch. Przemysława Bigaja na adres: pbigaj@pk.edu.pl z dopiskiem „warsztaty betonowe 2016”.
Chętnych prosimy o nadesłanie rysunków w formacie PDF przedstawiających jeden (wybrany) projekt studencki z dowolnego semestru (termin do 30 kwietnia 2016). Prosimy także o podanie roku studiów i nazwy uczelni.W warsztatach mogą brać udział osoby będące studentami wydziałów architektury z uczelni z Polski. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania uczestników w Krakowie i wyżywienia. Uczestnicy będą proszeni o przesłanie zgody dziekana macierzystego wydziału na wzięcie udziału w warsztatach.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie podana 15 maja 2016.

 

Galeria Zdjęć